Delivery Information

Delivery Information

हामी ग्राहक महानुभावहरुले अर्डरगर्नु भएको सामान ४ देखि ७२ घण्टाभित्रमा अर्डर गरेर तोकेको स्थानमा पुर्याउनेछौ । यो नियम काठमाडौँ, भक्तपुर, र ललतिपुर जिल्लामा मात्र लागुहुनेछ । यी जिल्ला बाहेक अन्य जिल्लामा ३ दिन देखि १० दिन भित्रमा अर्डर गरेको सामान तोकेको स्थानमा आइपुगनेछ।

Ordered goods will be delivered to the targeted place within 4 to 72 hours. This condition is valid within the three districts: Kathmandu, Bhaktapur and Lalitpur of the valley only. Out of Kathmandu valley, the delivery time can reach from 3 to 7 days.