Payment security

Payment security

हामी पेमेन्ट प्राप्तिका लागि(E-sewa, Prabhu pay, IME) आदि गेटवे का रुपमा प्रयोग गर्दछौँ । माथि समेटिएका भुक्तानी प्रणालीहरु व्यापारी तथा खरिदकर्ताहरुको लागि सुरक्षित र विश्वसनीय छन् । माथि उल्लिखत सेवा उपलब्ध नभएमा डेलिभरी पश्चात भुक्तानी गर्न सकिनेछ । 

Our website uses E-sewa, Prabhu pay and IME as payment gateway, from where you may complete the payment for purchasing the goods. The payment gateways above are trustworthy and secure. Cash on Delivery is also available for our customers who are not able to perform payment through the gateways.