Privacy Policy

Privacy Policy

हामी हाम्रा ग्राहकहरुको व्यक्तिगत सुरक्षामा एकदमै सतर्क छौ। तसर्थ हजुरले सुलभ बजारमा उपलब्ध गराउनुभएकाे व्यत्तिगत जानकारीहरुको गम्भीर्यता लाइ ध्यानमा राखेर यसलाई गलत प्रयोग हुन दिने छैनौँ । 

We are very much concerned about your private data, which we will not disclose to any other sources without your mutual consent.